It’s Finally Over But The Horror’s Yet To Uncover


Perhaps exams are the most dreadful thing every student wishes to escape from. Instead of being looked forward to,they’re being prayed to be postponed. The nominal purpose of examinations is to frighten students. But actually, their real purpose is to evaluate the students’ understanding of the subject. “Ah! If so, then why do almost all instructors include those topics they haven’t even covered during the classroom lecture?”

Prepare. Bukad libro; haplak sang mga scratch paper sa lamesa kaupod sang calculator kag dyutay nga dulce. Ginbalikid ko ang orasan nga nagatapik sa dingding sang may nabatian ko nga huni. Alas-tres na sang hapon. “Masugod na ko tuon ah. Finance pa naman daan ang exam bwas.” Ginsuma ko ang kinahanglan ko nga grado sa exam. Desperado na gid ko ya katama kay 72 lang ang quizzes ko. Tanan nga ara sa libro gin.memorisado ko kag ginsolbar tanan nga problema nga makit-an ko. Wala pa gid ko ya nakuntento. Nagpabulig pa ko kanday Brigham, Mejorada kag Gitman. Mayo lang kay hapos pangitaon ang ila mga test banks. Hambal ko sa kaugalingon ko: “Handa na gid ko ya!” Nag-alarm na naman liwat ang orasan. Alas-12 na gali sang kaagahon. Wala ko katalupangod sang oras kay nalingaw ko sa tayuyon ko nga pagtuon.

Panic. 2 ka oras bag-o magsugod ang eksam, ara na ko sa eskwelahan. Ginhungod ko gid magpaaga para makatuon ko samtang wala pa ang mga classmates ko. Kay man, bal-an ko nga pag-abot nila, igo lang na namon ubuson ang oras sa isturyahanay. Nagsabat ko anay isa ka CASH BUDGET PROBLEM. Gaamat-amat na sila abot. Hala! Ano na ang ginaisturyahan nila man? Daw wala ko na ya naatubang nga pamangkot haw? Nagpatudlo ko anay kay Kim kag Rosvel eh. Sige ang parik-parik ko sa college plaza, pakadto didto, pakadto diri. Kada may mabatian ko sa ila nga daw wala ko nasugata, gapamangkot gid ko. Kinse minutos na lang gale nabilin? Paano na ni?

Pray. Antis kag pagkatapos sang eksam, importante gid ang pagpangadi, agud mabal-an sang Ginoo ang mga maaayo nga handum sang aton kasing-kasing. Pero nakapyaran ko lang, daw mas sinsero ang pagpangadi ko pagkatapos sang exam, kung ikumpara ko antis. Wala na ko may maubra. Sang nagpinamangkutanay kami sang amon mga sabat, palareho sila kalabanan. Ilisipon lang kami nga lain. Sa CASH BUDGET gid ko nagsala. Inchakto sila guro eh, sala na naman kami. Ginapangamuyo ko lang nga tani tandugon ni Lord kag pahumukon ang tagipusoon ni Sir. Kinanglan ko gid ya maka-CL para libre ang review. Subong pa lang, baton ko na nga ara na sa linya sang siete ang balatunon ko nga grado, Luyag ko lang ya, tani indi gid niya pagpanubuan katama.

Tapos naman gid tuod ang exam (magluwas sa IT) pero ang mas nagapahadlok sa akon amo ang resulta sadto. Kadamo sang mga pamangkot nga nagapalibog sa akon. Pamatyagan ko gani, daw may galunggong sa akon ulo, gabinungguanay lang tanan nga impormasyon. Gina-ekspektar ko na nga horror gid ni ya. Makarampa naman gid ko siguro sa WALK of SHAME. Kay ang amon maestro(nalipat ko magsugid sa inyo), namian ni siya pahuy-an ang iya mga estudyante. Lawagon ya lang na ang mga wala nagkalapasar. Tani above 75 man grado ko ba! Nagasalig ko sa Diyos. Bawion ko na lang ni sa feasib ah! Sini nga ti-on, pihuon ko na gid ya!

Advertisements

Share Your Thoughts 😇

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s